8:32 Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2020
Gửi cho bạn bè

UBKT Đoàn khối CCQ và DN: hoàn thành kiểm tra chuyên đề năm 2020
UBKT Đoàn khối CCQ và DN: hoàn thành kiểm tra chuyên đề năm 2020

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTĐ ngày 03/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về “Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW” và kế hoạch số 180-KH/TĐTN-TCXDĐ, ngày 04/9/2020 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn về việc “kiểm tra chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn”.

 

Trong năm 2020, Ủy Ban kiểm tra Đoàn khối đã tổ chức 02 đợt kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại 4 đơn vị trực thuộc Đoàn khối.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2020, kết quả triển khai các hoạt động thi đua, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện các công trình, phần việc thanh niên năm 2020, việc triển khai các chương trình, kết luận, kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn khối; việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác Đoàn của đơn vị năm 2020; việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2020, 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và 4 bài học Lý luận chính trị dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ủy ban kiểm tra Đoàn khối kiểm tra chuyên đề tại Đoàn cơ sở Sở Ytế

Ủy Ban kiểm tra Đoàn khối kiểm tra chuyên đề tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện, nêu rõ những hạn chế, vướng mắc và trình bày ý kiến đề xuất, kiến nghị. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ, văn bản triển khai của đơn vị và có các nội dung trao đổi, góp ý làm rõ vấn đề.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quan tâm, tập trung triển khai tốt các nội dung theo kế hoạch kiểm tra; thi đua thực hiện công việc chuyên môn nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên của đơn vị; triển khai tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên...

                                                                             Tin, ảnh: Lê Viên

 

 

Video

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 25 khách và không thành viên đang online