22:56 Thứ tư, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2020
Gửi cho bạn bè

08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017
08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017

Ban Biên tập xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên, thanh niên và quý bạn đọc các Bộ Luật và Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017.

1. Luật Dược 2016

Được Quốc hội thông qua và ngày 06/04/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

2. Luật Báo chí 2016

Được Quốc hội thông qua và ngày 05/04/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

3. Luật trẻ em 2016

Được Quốc hội thông qua và ngày 05/04/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017.

4. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Được Quốc hội thông qua và ngày 25/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

5. Luật phí và lệ phí 2015

Được Quốc hội thông qua và ngày 25/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

6. Bộ luật dân sự 2015

Được Quốc hội thông qua và ngày 24/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

7. Luật kế toán 2015

Được Quốc hội thông qua và ngày 20/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

8. Luật ngân sách nhà nước 2015

Được Quốc hội thông qua và ngày 25/06/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

BBT

Video

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 25 khách và không thành viên đang online