14:19 Thứ ba, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2020
Gửi cho bạn bè

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2020
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2020

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3

NĂM 2020

----------

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

 ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước. Người khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự phát triển và trường tồn của dân tộc: "Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên".

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Hồ Chủ tịch thường xuyên động viên tuổi trẻ phải ra sức rèn luyện tinh thần, tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập vươn lên để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà, đồng thời nhắc nhở Đảng và Chính phủ phải đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Người căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Công tác đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ chính là nhằm mục tiêu xây dựng con người mới XHCN, vì vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài đáp ứng được những yêu cầu cần thiết của thời đại. Theo Người, cách mạng càng phát triển càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ, dân trí phải được nâng cao, giáo dục phải phát triển để làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng, trong đó đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ.

Muốn thế hệ trẻ của chúng ta trở thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa "hồng" vừa "chuyên", thì công tác giáo dục phải tiến hành một cách toàn diện như lời Người đã dạy: "Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCN, văn hóa, kinh tế, lao động và sản xuất”, Hồ Chủ tịch cho rằng, giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ trẻ phải chú ý đến cả hai yếu tố đạo đức và tài năng, trong đó lấy đạo đức làm gốc. Đức ở đây chính là đạo đức cách mạng, bao gồm những phẩm chất:

Trung với nước hiếu với dân, tức là tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân, quyết tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân.

Yêu thương con người: thể hiện trong quan hệ hàng ngày với bạn bè đồng chí, là thái độ tôn trọng mọi người, có lòng vị tha trước những thiếu sót, khuyết điểm của người khác.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, có kỷ luật, có năng suất hiệu quả. Kiệm tức là hết kiệm thì giờ, sức lao động, tiền của của dân, của nước. Liêm là trong sạch, không tham địa vị, tiền tài, quang minh chính đại. Chính là ngay thẳng, không nịnh trên nạt dưới, không tự cao tự đại thấy việc thiện thì làm, việc ác thì tránh. Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì không nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì nên đi sau.

Có tinh thần quốc tế trong sáng: đó là tinh thần đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội, chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa bành trướng bá quyền.

Tài ở đây nghĩa là có tri thức đầy đủ về các lĩnh vực khoa học, có kỹ năng thực hành, có thể đảm nhiệm được những công việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong mỗi con người tài và đức phải được đi liền với nhau vì: "Có tài mà không có đức ví như anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì nhưng cũng không có lợi gì cho loài người". Giáo dục toàn diện nhưng phải phù hợp với trình độ, lứa tuổi phải biết kết hợp giữa lý luận và thực hành, lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay vì: "Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa".

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chăm lo đến việc giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, coi đó là vấn đề then chốt trong chiến lược con người. Điều đó thể hiện ở sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến những nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng của tuổi trẻ. Từ đó đề ra những chủ trương chính sách, kế hoạch giáo dục - đào tạo cụ thể, xác thực theo tiêu chí xây dựng con người trong hến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là có kỹ năng, kỹ thuật, kỹ xảo và con người trong thời đại kinh tế tri thức là năng lực tri thức và khả năng sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh kết hợp với các tổ chức xã hội phát động nhiều phong trào hoạt động sôi nổi trên phạm vi cả nước, tiêu biểu là các phong trào: "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện"... Từ những phong trào này, thế hệ trẻ ViệtNam được trưởng thành về mọi mặt: trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Qua đó khơi dậy những tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, tạo cơ hội môi trường để thế hệ trẻ đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những tiến bộ mà thế hệ trẻ đã đạt được thì mặt trái của cơ chế thị trường trong thời kỳ mở cửa, do những thiếu sót trong công tác tổ chức, quản lý xã hội cũng như trong công tác giáo dục - đào tạo, sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ Đảng viên đã tác động tiêu cực tới thanh, thiếu niên hôm nay. Nhiều thanh niên mất phương hướng chính trị, mất niềm tin vào lý tưởng CSCN, một số sống bàng quan vô trách nhiệm với bản thân gia đình và xã hội, lười lao động, trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đua đòi lối sống hưởng lạc thực dụng, xa rời những đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, coi thường kỷ cương pháp luật. Điều này đã và đang trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Nghiêm túc nhìn nhận, chúng ta thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên trong thời gian qua tuy đã có cố gắng song còn nhiều bất cập, chưa theo kịp những đòi hỏi của tình hình. Để khắc phục những tồn tại trên, các ngành, các cấp Đảng và chính quyến phải quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục. Các đoàn thể, các tổ chức xã hội phải tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm giúp đỡ những thanh thiếu niên lầm đường lạc lối, hướng những đối tượng này vào những hoạt động hữu ích. Đặc biệt vai trò gia đình là hết sức quan trọng, ông bà, cha mẹ, anh chị phải nêu những tấm gương tốt về đạo đức, lối sống cho con em mình, bầu không khí êm ấm, hòa thuận trong gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em. Giáo dục gia đình có tác động mạnh mẽ tới sự hình thành nhân cách con người. Nhân cách tốt sẽ là nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ vững vàng trên con đường sự nghiệp của mình. Một khi có đầy đủ cả đức lẫn tài tuổi trẻ hoàn toàn có thể gánh vác sứ mệnh lịch sử là người chủ tương lai của nước nhà.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, bền bỉ, nhưng dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhất định thực hiện thành công để các thế hệ trẻ cùng: "Giúp sức vào xây dựng một nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Nguồn: Tạp chí Hà Nội ngàn năm

THEO DÒNG LỊCH SỬ -  NGÀY NÀY NĂM ẤY

- 03/3/1959: Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

- 03/3/1989: Ngày Biên phòng toàn dân.

- 08/3/40: Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40- 43 sau công nguyên).

- 08/3/1910: Ngày Quốc tế Phụ nữ.

- 20/3/2013: Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

- 22/3/1993: Ngày nước sạch Thế giới.

- 23/3/1975: Ngày giải phóng thành phố Gia Nghĩa.

- 26/3/1931: Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- 27/3/1946: Ngày Thể thao Việt Nam.

 

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

- Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

- Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

- Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

- Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

- Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

- Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

- Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

LỊCH SỬ TÊN GỌI CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi:

1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1936 - 1939)

Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình thế giới và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới.

Nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta lúc này là tập trung mũi nhọn đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi các quyền tự do, dân chủ, cải thiện đời sống. Vì vậy, Đảng chủ trương lập Mặt trận Nhân dân Phản đế sau đổi thành mặt trận Thống nhất Dân chủ. Hội nghị BCH T.Ư Đảng họp tháng 7/1936 đã ra những quyết định quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động TN. Theo đó, trong thời kỳ cách mạng từ giữa năm 1936 đến mùa thu năm 1939, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương mang tên Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương phù hợp với nhiệm vụ chính trị qua các nghị quyết của Đảng như trên đã nêu. Đoàn Thanh niên Dân chủ hoạt động công khai, có cơ quan báo chí riêng, đó là các tờ “Bạn dân”, “Thế giới”, “Mới” phát hành ở cả ba miền đất nước. Đoàn đã xây dựng đội ngũ của mình gồm hàng vạn đoàn viên, đấu tranh kiên cường dưới ngọn cờ của Đảng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931 - 1935).

Ngoài việc phát hành báo, tổ chức Đoàn còn lập các Hội đọc sách, Hội văn nghệ, Hội thể thao, đặc biệt là hình thành các nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Nhiều tác phẩm chính trị, văn học của C.Mác. F.Angghen, V.I.Lênin, Goocki… như: “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, “Tư bản”, “Nhà nước là gì?”, “Người mẹ”… cũng như các cuốn sách do các chiến sĩ cộng sản Việt Nam viết như: “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình, “Mác xít phổ thông” của Hải Triều và Thơ Tố Hữu được đông đảo đoàn viên, thanh niên hân hoan đón đọc.

Được sự quan tâm của các Xứ ủy Đảng, phong trào TN và tổ chức Đoàn được củng cố, phát triển sâu rộng, có hệ thống từ cơ sở lên đến tỉnh, thành và xứ.

Tuy nhiên, đến tháng 9/1939, đại chiến thế giới lần thứ 2 bùng nổ. Thực dân Pháp thẳng tay thi hành chính sách đàn áp, khủng bố phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân và TN ta. Tổ chức Đoàn phải trở lại hoạt động bí mật.

2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương (1939 - 1941)

Tháng 11/1939, T.Ư Đảng họp Hội nghị lần thứ 6 tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định). NQ Hội nghị nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của CMGP dân tộc, là nhiệm vụ hàng đầu của CM Đông Dương. Hội nghị chủ trương lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các giai cấp và dân tộc ở Đông Dương để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai của chúng.

Theo chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương mang tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức TNCS và TNDC trước đây. Đoàn đã xây dựng được cơ sở ở nông thôn, trong nhà máy và các trường học. Trong tình hình mới, tổ chức Đoàn hoạt động bí mật và được tổ chức chặt chẽ. Những ĐVTN Dân chủ được thử thách, lựa chọn và chuyển thành ĐVTN Phản đế, các hội viên TN trong các tổ chức TN phổ thông được giao những công tác thích hợp để thử thách bồi dưỡng.

Tháng 9/1940, Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Từ đây Nhân dân Việt Nam một cổ hai tròng, bị hai kẻ thù là phát xít Nhật và thực dân Pháp cùng thống trị. Nhưng Nhân dân Việt Nam và thế hệ thanh niên nước ta thời kỳ này không chịu khuất phục: Tháng 9/1940, khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra; tháng 11/1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ với sự xuất hiện lần đầu tiên lá Cờ đỏ Sao Vàng; tháng 1/1941, nổ ra cuộc binh biến ở đồn Chợ Rạng và đồn Đô Lương.

Các tổ chức Đoàn TN Dân chủ sau đó là Đoàn Thanh niên Phản đế đã vận động thanh niên đi đầu trong các cuộc đấu tranh và khởi nghĩa vũ trang từng phần, báo hiệu một thời kỳ mới: chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

3. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam (1941 - 1956)

Tháng 11/1940, Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 7 họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) trong đó có phần nói về: “Vấn đề tổ chức các đoàn thể quần chúng”. Nghị quyết hội nghị ghi: “Vì chính sách của Đảng ta hiện tại là chính sách cứu quốc cho nên mục đích các hội quần chúng cũng xoay về việc cứu quốc là cốt yếu…… Việt Nam thanh niên Cứu quốc từ nay là đoàn thể của tất thảy thanh niên từ 18 đến 22 tuổi muốn tranh đấu đánh Pháp, đuổi Nhật”.

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước để cùng Ban chấp hành TW Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng nước ta…

Tháng 5/1941, Hội nghị lần thứ 8 của TƯ Đảng họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) do Nguyễn Ái Quốc, đại diện của Quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì. Hội nghị đã nêu một quyết tâm sắt đá: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Để tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân đứng lên đánh đuổi phát xít Pháp - Nhật, Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Độc lập đồng minh (Gọi tắt là Việt Minh) và các Hội cứu quốc, trong đó có: Đoàn Thanh niên Cứu quốc - Việt Nam - một tổ chức của những thanh niên yêu nước tiếp nối sự nghiệp của các tổ chức thanh niên do Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo trước đó.

Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn. Hội nghị đã hoàn thành việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong thời kỳ mới. Hội nghị đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn TN Cứu quốc trong cao trào đấu tranh của giải phóng dân tộc. Trong suốt chặng đường dài từ 1941 – 1956, Đoàn TNCQ Việt Nam đã đóng góp to lớn, kể cả hy sinh xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Dân chủ, cộng hòa - Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tháng 2/1950, Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được triệu tập tại căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Đây là Đại hội đại biểu toàn quốc đầu tiên của Đoàn, gồm trên 400 đại biểu của ba miền đất nước. Sau đó, Đoàn đã vận động đoàn viên, TN đi tiếp chặng đường hơn 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh góp phần xứng đáng làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc (7/1954), bắt tay xây dựng hậu phương lớn XHCN ở miền Bắc, chi viện cho cách mạng giải phóng miền Nam.

4. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1956 - 1970)

Tháng 7/1954, hòa bình đợc lập lại trên miền Bắc, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị T.Ư Đảng trong phiên họp tháng 9/1954 đã chủ trương đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn TNLĐ Việt Nam và xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam thành một tổ chức thực sự có tác dụng là lực lợng dự trữ và cánh tay của Đảng.

Quyết nghị có đoạn viết: “Đảng ta là Đảng Lao động Việt Nam. Việc Đoàn TNCQ Việt Nam đổi tên thành Đoàn TNLĐ Việt Nam sẽ làm cho thanh niên thêm phấn khởi, thêm gắn bó với Đảng và do đó càng quyết tâm phấn đấu đến cùng dới ngọn cờ của Đảng”.

Trong “Quyết nghị về đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn TNLĐ Việt Nam và kế hoạch xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam” (Ban Bí th T.Ư - ngày 19/10/1955) đã nêu rõ tính chất, nhiệm vụ, vấn đề tổ chức và kế hoạch xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam.

Về tính chất của Đoàn TNLĐ Việt Nam, Quyết nghị nêu: “Đoàn TNLĐ Việt Nam là một tổ chức quần chúng tiên tiến của TN Việt Nam, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đoàn TNLĐ Việt Nam là trường học của chủ nghĩa Mác-Lênin của thanh niên, là nơi bồi dỡng lực lợng dự trữ của Đảng, là cánh tay thực hiện mọi chính sách của Đảng”. Quyết nghị của Đảng đã vạch rõ nhiệm vụ của Đoàn trong thời kỳ mới và đề ra kế hoạch xây dựng Đoàn là:

1. Đảm bảo tính chất tiên tiến của Đoàn… Không kết nạp ồ ạt và tập thể. Nơi nào chưa có đủ điều kiện đổi tên Đoàn thì chưa đổi.

2. Làm cho ĐVTN có một nhận thức đúng đắn về Đoàn TNLĐ Việt Nam. Việc kết nạp đoàn viên hoặc đổi tên Đoàn phải trên cơ sở tự nguyện, tự giác của thanh niên.

3. Kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện những nhiệm vụ công tác chính trớc mắt do Đảng đề ra… Việc xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam cần làm một cách có lãnh đạo và có kế hoạch cụ thể cho từng vùng…”.

Quyết nghị nêu kết luận: “Việc đổi tên Đoàn TNCQ Việt Nam thành Đoàn TNLĐ Việt Nam là một việc rất quan trọng có ảnh hởng đến việc xây dựng một phong trào thanh niên lớn mạnh trong toàn quốc, đến việc phát triển cơ sở Đảng trong quần chúng lao động và việc hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng hiện nay. Các cấp ủy Đảng cần nắm vững đờng lối vận động thanh niên của Đảng, trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghị quyết này”.

5. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (1970 - 1976)

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập rèn luyện Đoàn ta qua đời. Toàn thể cán bộ, ĐVTN và đội viên thiếu niên, nhi đồng nước ta vĩnh biệt Người với nỗi xót thương vô hạn. Bác Hồ và Đảng đã coi sự trưởng thành của lớp thanh niên nước ta là một trong những thành quả vĩ đại của cách mạng, có quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đáp ứng nguyện vọng của thế hệ trẻ và theo đề nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1970), BCH T.Ư Đảng đã ra Nghị quyết cho Đoàn Thanh niên và đội thiếu niên, Đội Nhi đồng được mang tên Bác.

Nghị quyết nêu rõ: “… Thể theo nguyện vọng của thế hệ trẻ nước ta và đề nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam”. BCH T.Ư Đảng Lao động Việt Nam Quyết định:

- Đoàn TNLĐ Việt Nam nay là Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh

- Đội TNTP Việt Nam nay là Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Đội Nhi đồng Việt Nam nay là Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh

Tổ chức Đoàn và tổ chức đội được mang tên Bác là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc và nhân dân. Đoàn ta được mang tên Bác Hồ càng làm rõ mục đích và tính chất của Đoàn là đội tiên phong chiến đấu của TN, đi đầu phấn đấu cho lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng và Bác Hồ là độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

6. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (1976 đến nay)

Tháng 4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 26/3/1976, Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tại Lễ kỷ niệm này, tổ chức Đoàn trong cả nước đã thống nhất mang tên chung là Đoàn Thanh Niên Lao động Hồ Chí Minh.

Đại hội lần thứ IV của Đảng họp từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định đổi tên đảng Lao động Việt Nam (2-1951) thành Đảng Cộng Sản Việt Nam và thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Đại hội Đảng lần thứ IV đã quyết định đổi tên Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh (1970) thành: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới là: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải được xây dựng và củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trường học CSCN của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng”.

Được mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vinh dự và tự hào lớn của toàn thể cán bộ đoàn viên nước ta.

Nguồn: doanthanhnien.vn

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 3 năm 2020, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”:

Thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TWĐTN-TNNT ngày 13/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Tháng Thanh niên năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo đợt thi đua sôi nổi của thanh niên cả nước bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và triển khai thực hiện 6 Kết luận, 10 Đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các kế hoạch, hướng dẫn triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giai đoạn 2019 - 2022.

2. Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thanh niên; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

3. Các hoạt động Tháng Thanh niên 2020 phải được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, đồng thời phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020).

-Tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương. Chú trọng tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến thăm và tổ chức sinh hoạt truyền thống tại các di tích lịch sử của Đoàn, Hội, các địa danh gắn với các gương anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi.

- Tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, các gương mặt trẻ tiêu biểu của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên

2.1. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới

- Triển khai thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Vận động, kết nối các nguồn lực thực hiện các mô hình Thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên, xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn...

- Các Huyện, Thành đoàn thành lập các đội hình Trí thức trẻ tình nguyện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các hoạt động thực hiện chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm. Vận động, hỗ trợ các hộ thanh niên, thanh niên làm kinh tế tham gia chương trình, chọn 01- 02 sản phẩm của địa phương.

- Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, tạo mảng xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” tại các xã, phường, thị trấn vào ngày 01/3/2020.

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới; tận dụng các không gian công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, xã tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, thanh thiếu nhi.

2.2.Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh

- Mỗi cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thịđăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh.

- Triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn đô thị: Xây dựng, duy trì các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, biến điểm chân rác thành vườn hoa, con đường bích họa, trồng cây xanh tại các tuyến đường, tạo cảnh quan đô thị; tuyên truyền chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân xây dựng đô thị văn minh, tập trung các hoạt động tuyên truyền ý thức ứng xử văn minh, văn hóa giao tiếp nơi công cộng. Tuyên truyền thanh niên hưởng ứng hoạt động mặc áo dài truyền thống do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

2.3. Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành từ tỉnh đến địa phương và các cấp chính quyền tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tácphòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona(nCoV) gây ra.

- Tổ chức cho y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng các sân chơi, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, vui chơi an toàn, lành mạnh. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức hiến máu tình nguyện, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, chủ động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu cứu người.

- Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻhỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính.

- Thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới”: các huyện có đường biên giới, tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, giao lưu, tổ chức hoạt động phối hợp với các đồn biên phòng. Các huyện, thành phố không có đường biên giới, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, các hoạt động phối hợp với các huyện có đường biên giới thực hiện các nội dung của chương trình. 

3. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên

- Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (www.ytuongsangtao.net); lựa chọn các ý tưởng có tính khả thi cao, phục vụ cộng đồng để hỗ trợ hiện thực hóa. Tăng cường tổ chức các chuyên mục, chuyên đề, các tuyến bài giới thiệu sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo, gương điển hình, phương pháp tư duy sáng tạo trên các báo, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội.

- Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện nghiên cứu tổ chức sàn giao dịch ý tưởng để làm cầu nối chuyển giao, hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng.

- Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của thanh niên giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi...

- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm, các sân chơi về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; tổ chức giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất.

- Đẩy mạnh triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” tập trung vào thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ.Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa công vụ”.

4. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

- Tổ chức phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ.

- Tổ chức Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp.

- Tổ chức tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng, các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Thành lậpcác câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp trong trường cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội.

- Xây dựng điểm các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao.

- Đoàn các cấp tổchức tập huấn kiến thức cho cán bộ đoàn trực tiếp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, phấn đấu Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền hoặc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ.

- Thẩm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên.

5. Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên

- Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động, ngày hội việc làm.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động.

- Tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm và kỹ năng làm việc cho thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân.

6. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

- Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủyđảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức để cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức Ngày đoàn viên cho đoàn viên đang lao động, công tác tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước, các địa bàn đô thị tập trung đông đoàn viên.

- Triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề của Tháng Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới.  Triển khai cuộc vận động Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Thành lập các tổ chức Đoàn ở khu nhà trọ với mô hình phù hợp; tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Tổ chức các hội nghị phản biện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc Hội với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên để chia sẻ, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

- Tổ chức các hoạt động tập hợp các đội hình thanh niên: liên hoan, tọa đàm, giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp có hoạt động phù hợp hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

- Tạo điều kiện để Hội đồng Đội các cấp tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

7. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

 - Chủ động tham mưu với cấp ủy và chính quyềnđể tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam với các nước láng giềng.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp.

- Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, quá trình 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu với thanh niên nước ngoài đang học tập và làm việc trên địa bàn.

8. Một số hoạt động cấp tỉnh

-Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2020.

- Ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh 01/3/2020.

- Hoạt động thăm hỏi, giao lưu đơn vị kết nghĩa tại biên giới, hải đảo nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2020) và 61 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2020).

- Tổ chức Cuộc thi video online các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng.

- Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại khối các trường Cao đẳng, Trung cấp, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề tỉnh Đắk Nông năm học 2019 - 2020.

- Tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020).

- Chương trình Ngày Đoàn viên và Tháng ba biên giới”năm 2020.

- Tổ chức “Tuần Văn hóa thể thao Thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Nông lần thứ XI” năm 2020.

- Phối hợp tổ chức Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XV và Ngày Chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn Đắk Nông

- Tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Cử cán bộ đi cơ sở theo chủ trương 1+2 theo phương thức cán bộ xuống địa bàn ít nhất 2 tuần để nắm bắt tình hình triển khai Tháng Thanh niên năm 2020, hướng dẫn và cùng tham gia tổ chức các hoạt động của Tháng Thanh niên ở cơ sở.

- Phân công các Ban, đơn vị theo dõi, hướng dẫn, triển khai hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020:

+ Ban Phong trào (Đơn vị thường trực Tháng Thanh niên năm 2020): Tham mưu tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên cấp tỉnh; theo dõi các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; các hoạt động Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; tham mưu tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 01/3/2020 trên toàn tỉnh; tổ chức Cuộc thi video online các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; phối hợp tổ chức Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XV và Ngày Chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Theo dõi, tổng hợp báo cáo các hoạt động Tháng Thanh niên hằng tuần; báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên; tham mưu hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2020.

Phối hợp tham mưu tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên và Tháng ba biên giới”cấp tỉnh; tham mưu tổ chức Ngày hội Thanh niên trong các khối đối tượng thanh niên, tham mưu triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kết nối các đội tình nguyện tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên.Triển khai các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn.

Hướng dẫn và theo dõi việc triển khai thực hiện các công trình thanh niên, các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tham mưu và theo dõi các hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ tinh thần sáng tạo của thanh niên; theo dõi, đôn đốc , vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

+ Ban Thanh thiếu nhi - Trường học: Triển khai các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong học sinh phổ thông, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Tham mưu Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và “Tiến bước lên đoàn”; tổ chức Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại khối các trường Cao đẳng, Trung cấp, THPT, Trung tâm GDTX và Dạy nghề tỉnh Đắk Nông năm học 2019 - 2020; tham mưu chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống của Đoàn với thiếu nhi.

+ Ban Tuyên giáo: Tham mưu hướng dẫn tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; đề cương tuyên truyền về Tháng Thanh niên; tổ chức tuyên truyền về các hoạt động Tháng Thanh niên các kênh báo chí của Đoàn, các kênh truyền thông ngoài Đoàn; xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội (clip ngắn, infographic…); tổ chức hoạt động tham hỏi, giao lưu đơn vị kết nghĩa tại biên giới, hải đảo nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2020) và 61 năm Ngày Truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2020); Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng; tổng hợp, đánh giá, phản ánh ý kiến của cộng đồng, xã hội về các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020.

+ Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn: Tham mưu tổ chức chương trình kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn và giới thiệu gương thanh niên nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020; phối hợp tổ chức Ngày Đoàn viên và Tháng ba biên giới”cấp tỉnh, Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020);công tác phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập mới tổ chức Đoàn ở các khu vực đặc thù; theo dõi việc thực hiện chủ trương “1+2”; phối hợp với Ban Phong trào tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2020.

+ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh: Tham mưu tổ chức “Tuần Văn hóa thể thao Thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII” năm 2020.

2. Các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các Huyện, Thành đoàn theo dõi thường xuyên và có báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh; phối hợp với ngành y tế và xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương, lãnh đạo địa phương để có phương án tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

- Phối hợp tham mưu ký ban hành quy chế phối hợp hoạt động năm 2020 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên tại cơ sở, tập trung xây dựng lực lượng thanh niên trực tiếp trên địa bàn tham gia triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tổng hợp các hoạt động cấp huyện dự kiến tổ chức trong Tháng Thanh niên năm 2020 gửi về Tỉnh đoàn Đắk Nông qua Ban Phong trào trước ngày 20/02/2020.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo:

+ Báo cáo nhanh hằng tuần: Gửi trước 09h00 ngày Thứ hai hằng tuần trong Tháng Thanh niên năm 2020 (Theo hướng dẫn).

+ Báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên năm 2020: Gửi trước ngày 30/3/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh đoànđề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020.

 

MÔ HÌNH HAY - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

 

NGUYỄN PHÙNG BÍCH BÉN DUYÊN VỚI PHONG TRÀO

Bác Hồ - Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức của Người là một tấm gương sáng, mỗi khi soi vào đó, tâm hồn ta càng trong sáng hơn, hành vi của ta càng tốt đẹp hơn. Việc thực hành đạo đức, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài văn tuyên truyền.

Trong những năm qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Đăk N’Drót cùng với các cấp, các ngành ở địa phương đã triển khai các giải pháp, triển khai trong cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân. Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đều nhận thức sâu sắc, hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị, ở địa phương đã xuất hiện những gương điển hình tiêu biểu lan tỏa thành những bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và người lao động. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Một trong số những gương điển hình tiêu biểu đó là anh Nguyễn Phùng Bích - Bí thư đoàn xã, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đắk N’Drót. Anh đã có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi, là người luôn tận tụy với công việc, luôn xác định vai trò và trách nhiệm của mình đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương. Luôn khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để cùng tập thể Đoàn xã, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh cũng rất quan tâm đến đời sống của các bí thư, phó bí thư chi đoàn, gương mẫu trong công tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, là thủ lĩnh thanh niên luôn đi đầu trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào tại địa phương, tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức...

Là người điềm đạm, luôn lắng nghe ý kiến phê bình đóng góp để khắc phục khuyết điểm, gần gũi với thanh niên, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tận tình khi đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đến giao dịch tại xã. Trong quá trình làm việc anh vẫn luôn trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, tích cực hỗ trợ, phối hợp với anh em trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo tập thể đoàn xã 5 năm liền đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được anh chị em đoàn viên thanh niên tin tưởng, tín nhiệm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò là thủ lĩnh thanh niên của xã, anh cũng với tập thể Ban Chấp hành Đoàn xã đã tổ chức, phối hợp tổ chức thành công nhiều  chương trình, phong trào hành động cách mạng, đồng hành với thanh niên, các chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… đã được cộng đồng và đoàn viên thanh niên địa phương tham gia hưởng ứng nhiệt tình.

Phong trào "Uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, phối hợp với UBND xã, cán bộ Lao động, Thương binh, Xã hội xã hằng năm thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn với tổng giá trị 41.000.000đ, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, vườn, rẫy, huy động đoàn viên thanh niên tham gia nghe kể chuyện về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc tại nhà các gia đình chính sách có công, khơi dậy niềm tự hào về tinh thần yêu nước của các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động “Tết vì người nghèo” được  tặng 31 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng, với tổng giá trị 9.300.000 đồng.

Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, ngân sách cấp cho hoạt động hạn hẹp, trong khi đó yêu cầu của công tác Đoàn, Hội và phải triển khải các hoạt động thường xuyên để tập hợp đoàn kết thanh thiêu nhi. Do đó bài toàn đặt ra là vận động các nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt là các ngồn lực từ các tỉnh, thành phố lớn để triển khai hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc thiếu niên nhi đồng tại địa phương. Xác định được mục tiêu đúng, hướng đi hiệu quả, trong thời gian qua, anh đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã đã vận động được các nguồn lực với tổng giá trị là 661.510.000đồng.

Từ những cố gắng vươn lên anh Nguyễn Phùng Bích đã đạt nhiều thành tích trong công tác được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn cấp trên ghi nhận tặng nhiều giấy khen, Bằng khen, đặc biệt ngày 07/5/2018 anh được Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil tặng Giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Đăk N’Drót đã và đang ngày càng đi vào nề nếp, sức lan tỏa ngày một rộng. Mỗi cá nhân không chỉ tập Bác để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, phục vụ nhân dân, tận tâm, là sự nhiệt tình cống hiến, bên cạnh đó học tập Bác còn là để rèn luyện nhân cách, đạo đức lối sống, cách ứng xử giữa con ngươi với nhau nhằm xây dựng cộng đồng, địa phương giàu đẹp, văn minh.  

                               (Y Samây)       

Nguồn: Gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2019

 

INFORGRAPHIC: TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2020)

 

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

Video

Liên kết website

Thống kê

Đang có 33 khách và không thành viên đang online