17:22 Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 6 Năm 2024
Gửi cho bạn bè

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT KẾT LUÂN CỦA ĐẢNG THÁNG 04/2024
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT KẾT LUÂN CỦA ĐẢNG THÁNG 04/2024

Ngày Đăng: 26/04/2024, Lượt Xem: 92

Căn cứ Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thi, nghị quyết, kết luận của Đảng.

 

 Ban Biên tập kính gửi các bạn đọc nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện ác chỉ thi, nghị quyết, kết luận của Đảng tháng 4/2024 cụ thể sau:

1. Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

3. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

4. Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Các nội dung văn bản vui lòng quét mã QR

BBT

Video

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la

Liên kết website

Thống kê

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

noirporno.com fuegoporno.com xvideos2020.me veryxxxhd.com desijimo.com porno peliculas XXX