20:47 Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 8 Năm 2019
Gửi cho bạn bè

Khối thi đua số 03 ký kết giao ước thi đua  năm 2019
Khối thi đua số 03 ký kết giao ước thi đua  năm 2019

Chiều ngày 25/02/2019, tại cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Nông, Khối thi đua số 03 gồm các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội LHPN tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết giao ước thi đua và Thông qua quy chế tổ chức, hoạt động năm 2019.

Các đơn vị ký kết thi đua năm 2019

Theo đó, trong năm 2019,  các đơn vị trong Khối thi đua số 03 giao ước thi đua các nội dung phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng với các nội dung trọng tâm như: Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các  chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2019; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”…

Cũng tại buổi làm việc, các đơn vị đã thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao Khối thi đua số 03, dự kiến vào tháng 4/2019.

Tin, ảnh: Thu Hà

 

 

Video

 

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 53 khách và không thành viên đang online