16:57 Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 6 Năm 2024
Gửi cho bạn bè

Infographic 4 tiêu chí định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đắk Nông thời kỳ mới năm 2023
Infographic 4 tiêu chí định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đắk Nông thời kỳ mới năm 2023

Ngày Đăng: 15/03/2023, Lượt Xem: 1254

Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" năm 2023, gắn với chủ đề công tác năm “ Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Nông xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đắk Nông thời kỳ mới” năm 2023 với 04 tiêu chí gồm Có lý tưởng cách mạng, Lối sống văn hoá, Tiên phong hành động, Kỹ năng phù hợp. Ban biên tập Website gửi các đồng chí cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên cùng tìm hiểu.

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể, Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả 04 tiêu chí bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù tâm lý của từng đối tượng thanh niên để định hướng thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu, chú trọng đảm bảo các nội dung sau:

- Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh cách mạng, chính trị vững vàng cho ĐVTN, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn để đoàn viên thanh niên nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn. Kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN để giúp tuổi trẻ có bản lĩnh vững vàng trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

- Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên, tích cực học tập theo các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

- Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Nắm bắt và định hướng lối sống cho thanh niên thông qua các tin bài về gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục duy trì các chuyên mục trên fanpage, website như “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mô hình hay - Gương điển hình”,…

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn, toạ đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm,… nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn và quê hương, đất nước; quan tâm tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hoá; duy trì tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ vào dịp 27/7 hàng năm; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu về lịch sử, văn hoá của quê hương Đắk Nông và của đất nước…

-  Tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội cho thế hệ trẻ. Xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng, đưa vào các trường học. Hỗ trợ trang bị kỹ năng, kiến thức để đoàn viên thanh niên tự tin chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên tham gia; đăng ký đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị; qua đó tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu thanh niên.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện để thanh niên phát huy lợi thế, không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Nâng cao nhận thức, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tận dụng có hiệu quả những thành quả đã được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.

-Tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan toả các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, về khát khao cống hiến, về phẩm chất Việt, trí tuệ Việt trong thanh thiếu nhi.

- Tổ chức gặp mặt, tuyên dương các tấm gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp trong thanh niên. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tấm gương có thành tích nổi trội trong học tập, lao động sản xuất và trong đời sống xã hội.

 

BBT

 

 

Video

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la

Liên kết website

Thống kê

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

noirporno.com fuegoporno.com xvideos2020.me veryxxxhd.com desijimo.com porno peliculas XXX