7:13 Thứ năm, Ngày 5 Tháng 10 Năm 2022
Gửi cho bạn bè

Đắk Glong: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Đắk Glong: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày Đăng: 10/08/2022, Lượt Xem: 194

Trong khuôn khổ lớp tập huấn kỹ năng Đoàn - Hội năm 2022, ngày 29/7/2022, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện, Huyện đoàn Đắk Glong đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn và học tập quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho 130 cán bộ và đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Đồng chí Tạ Đình Hải - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung 02 chuyên đề 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Trong buổi sáng, cán bộ Đoàn, ĐVTN đã được nghe đồng chí Tạ Đình Hải - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt những nội dung trọng tâm về các nghị quyết, chủ chương của Đảng và công tác, chương trình của Đoàn như: Quán triệt học tậpKết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Glong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức cho cán bộ Đoàn, ĐVTN học tập về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức được trên 26 đợt tuyên truyền học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt tập thể, hội nghị sơ kết, chương trình tọa đàm, kỷ niệm, …đến 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đồng chí Tạ Đình Hải - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gồm: Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân” và chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước”.

Theo đó, các đồng chí cán bộ đoàn và ĐVTN đã được giới thiệu về khái niệm, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và những giải pháp, cách làm hiệu quả để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ sở đoàn; trách nhiệm của ĐVTN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực trạng của ĐVTN hiện nay và vai trò của thanh niên trong việc nêu cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ đoàn. Đồng thời, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nêu cao các tiêu chí “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, sâu sát cơ sở”, thường xuyên hoc tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục những thiếu sót, hạn chế của bản thân. 

Thông qua việc học tập các nội dung trên, đã giúp cơ sở Đoàn - Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi của các Chương trình, Nghị quyết, Kết luận, Đề án… từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả. Đồng thời, thông qua học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2022, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.

 

Tin, ảnh; Thủy Nguyễn

Video

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la

 

 
 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 57 khách và không thành viên đang online