9:13 Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2020
Gửi cho bạn bè

Khối Ccq và Dn: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên
Khối Ccq và Dn: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng và đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên là việc làm quan trọng nhất góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Trong năm 2020, tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn ổn định, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động phong trào thể dục, thể thao, các hoạt động thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn lơ là mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.

Nắm rõ điều đó, trong năm 2020, các cơ sở Đoàn trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng và đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên được Đoàn khối thường xuyên triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc thông qua việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Đoàn khối học tập và làm theo lời Bác” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên được các cơ sở Đoàn trong Khối chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng như: thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết, chương trình, kết luận của Đoàn; tổ chức cho 100% đoàn viên thanh niên học tập 4 bài học lý luận chính trị, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020… Bên cạnh đó, Đoàn khối đã thành lập và duy trì hoạt động của Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức tuyên dương 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018 - 2020 và đề xuất Tỉnh đoàn tuyên dương 01 tập thể và 02 cá nhân nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác.

Đ/c Trần Văn Hải – Bí thư Đoàn khối triển khai Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối CCQ -DN tỉnh và các Kết luận, chương trình của Đoàn

Tại các cơ sở Đoàn đã lồng ghép tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo lời Bác thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn; 100% đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên và được học tập 4 bài lý luận chính trị, quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Nhiều cơ sở Đoàn đã cử đoàn viên tham gia Hội thi kể chuyện về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh… Qua đó, tạo được sự thay đổi trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, lối sống văn hóa, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh triển khai học tập 4 bài Lý luận chính trị

và 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh” năm 2020 cho đoàn viên, thanh niên

Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, thanh niên cũng được Đoàn khối chú trọng và tổ chức có hiệu quả nhân dịp chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 89 năm Ngày thành lập Đoàn, kỷ niệm 45 năm giải phóng Miền nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ... Ban Thường vụ Đoàn khối đã tập trung chỉ đạo các tổ chức Đoàn thực hiện tốt giáo dục những bài học về lòng yêu nước chân chính, những bài học lịch sử giá trị trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, những tấm gương anh hùng dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà qua các thời kỳ lịch sử. Bên cạnh đó, Đoàn khối phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Khối tổ chức hành trình đến với địa chỉ lịch sử cách mạng B4- Nâm Nung; tham gia chương trình “Điện Biên - khúc quân ca đoàn kết”, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động về nguồn tìm đến các địa chỉ đỏ nhân các ngày lễ lớn. Một trong những hình thức giáo dục truyền thống tạo nên sức hút đối với tuổi trẻ Đoàn khối, đó là tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” như: vào dịp 27/7 hàng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; phối hợp tổ chức thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chỉ đạo đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống Công an Nhân dân đạt giải Nhì tập thể, 2 giải Ba và 2 giải khuyến khích cá nhân… Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tìm hiểu, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu lịch sử dân tộc như: Chi đoàn Kho bạc phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Đảng, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống; nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của đoàn viên, thanh niên được triển khai thường xuyên. Một mặt, Đoàn khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên Facebook của Đoàn khối và nhóm facebook “ĐẮK NÔNG XANH” của Đảng ủy Khối, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Mặt khác, Đoàn khối đã thành lập và duy trì câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối với 39 thành viên; yêu cầu các đơn vị tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nêu cao cảnh giác trước sự dụ dỗ, lôi kéo, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phần tử phản động. Qua đó, tácđộng tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của đoàn viên, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp, những thông tin có mục đích, định hướng tốt; hình thành lớp thanh niên trung thành với Đảng, với Tổ quốc phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong năm, Đoàn khối đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các dịch vụ pháp lý, tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên sửa đổi thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các phiên tòa giả định, tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, Luật Trẻ em... Đoàn khối triển khai các cơ sở Đoàn cho đoàn viên ký cam kết hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” và cam kết “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, triển khai thực hiện các tiêu chí thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng và đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được Đoàn khối đổi mới cả về nội dung và hình thức. Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng lên rõ nét, đó là yếu tố quan trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Bài, ảnh: Lê Viên

Video

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 19 khách và không thành viên đang online