Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chủ trương 1+2
Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chủ trương 1+2

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn năm 2020, trong thời qua, Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ trương “1+2” (mỗi cán bộ đoàn đi cơ sở ít nhất 60 ngày/năm).

Hiện nay, tổng số cán bộ Đoàn của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thuộc đối tượng thực hiện chủ trương “1+2” theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn là 02 đồng chí. Thực hiện chủ trương này, các đồng chí cán bộ chuyên trách Đoàn khối đã tích cực đi cơ sở nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở Đoàn cũng như triển khai, tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung phong phú như: Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình dư luận trong đoàn viên thanh niên; tham dự sinh hoạt Chi đoàn; đi kiểm tra chuyên đề; kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2020; giám sát việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên; tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động...Với phương châm “đi trước về sau”, đi trước cơ sở và về sau cơ sở, khi đi cơ sở, cán bộ Đoàn khối đều là người đến trước để kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn triển khai các hoạt động. Cũng như khi kết thúc hoạt động thì cán bộ đoàn cấp trên phải là người ở lại sau cùng để cùng các đồng chí cán bộ đoàn cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm cho các hoạt động sau.

Đồng chí Trần Văn Hải - Bí thư Đoàn khối tham dự sinh hoạt Chi đoàn tại Chi đoàn Trường Chính trị

Đồng chí Lê Thị Viên - Phó Bí thư Đoàn khối kiểm tra công tác Đoàn và PTTN 6 tháng đầu năm tại Đoàn cơ sở sở Y tế

Đến nay, việc đi cơ sở đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chuyên trách Đoàn khối nhằm nắm bắt tình hình, triển khai, tổ chức cũng như hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, các hoạt động. Kịp thời tham mưu về cách thức triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ sở Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các đơn vị, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay.

                                                                   Tin, ảnh: Lê Viên