17:46 Thứ ba, Ngày 11 Tháng 8 Năm 2020
Gửi cho bạn bè

Tuy Đức: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận của Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Tuy Đức: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận của Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022

          Sáng ngày 28/7/2020, Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận của Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

          Tham dự Hội nghị có 17/17 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn và hơn 70 đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thuộc 21/21 cơ sở đoàn - đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trương Mạnh Hoài – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn đã trình bày các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và các kết luận, Đề án của Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022; Kết luận số 03-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 30/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018-2022; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; Thông báo số 171-TB/TWĐTN-TNTH, ngày 29/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. 

Hội nghị học tập, triển khai các nghị quyết, kết luận tại Đoàn xã Quảng Tân

          * Trước đó, Huyện đoàn chỉ đạo 100% cơ sở đoàn - đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tính đến hết ngày 21/7/2020, toàn huyện có 10 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 11 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 150 chi đoàn (đạt 100%) tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền. Đồng thời, để mang lại hiệu quả tốt nhất, các cơ sở Đoàn – Đoàn trực thuộc cũng đã chủ động thực hiện với nhiều hình thức, như: lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… thông qua đó, đã 2.489 cán bộ, đoàn viên (đạt 100%) được học tập, quán triệt và 12.371/15.464 thanh niên (đạt 80%) được tuyên truyền về các kết luận củaBan chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

           Việc triển khai các Kết luận, Đề án, Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, giúp cơ sở Đoàn – Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

                                                                    Tin, ảnh: Vũ Thị Cúc

 

Video

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 36 khách và không thành viên đang online