7:7 Thứ ba, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020
Gửi cho bạn bè

Huyện đoàn Đắk R’lấp tổ chức Hội nghị học tập các bài lý luận chính trị (sửa đổi) cho đoàn viên thanh niên năm 2019
Huyện đoàn Đắk R’lấp tổ chức Hội nghị học tập các bài lý luận chính trị (sửa đổi) cho đoàn viên thanh niên năm 2019

Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2019, Huyện đoàn Đắk R’lấp tổ chức Hội nghị học tập các bài lý luận chính trị (sửa đổi) cho đoàn viên thanh niên 2019.

 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Huyện đoàn và hơn 65 đồng chí là đoàn viên, thanh niên ưu tú trên địa bàn toàn huyện.

Tại Hội nghị, các bạn Đoàn viên, thanh niên được tiếp thu những kiến thức của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Huyện đoàn chủ trì và các đoàn viên, thanh niên ưu tú tham gia

Việc học tập 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) được triển khai liên tục tới tất cả đoàn viên, thanh niên, lồng ghép chặt chẽ với chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí: Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Huyện đoàn mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên về tham dự Hội nghị sẽ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện và học tập, làm lực lượng nồng cốt trong công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên.

 Tin, ảnh: Diễm My

Video

Liên kết website

Thống kê

Đang có 18 khách và không thành viên đang online