6:20 Thứ sáu, Ngày 6 Tháng 12 Năm 2019
Gửi cho bạn bè

Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019
Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019

Từ ngày 02/8 - 08/8/2019, Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào một số nội dung lớn của Đoàn như: Công tác triển khai các Nghị quyết, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn, Hội; công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt Đoàn; công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2022; kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai và thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2019 theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

 

Kiểm tra công tác Đoàn 6 tháng đầu năm tại Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đều nỗ lực, cố gắng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức triển khai nhiều phong trào, hoạt động có chất lượng; công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 đảm bảo đúng quy định, tiến độ và kế hoạch đề ra. Các cơ sở Đoàn đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; công tác quản lý đoàn viên được quan tâm; việc triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai đảm bảo, đầy đủ.

 Tại các buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của các cơ sở đoàn. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn của cơ sở cũng như tiếp thu những kiến nghị, đề xuất chính đáng của các cơ sở Đoàn.

Việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 giúp Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp định hướng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp các cơ sở Đoàn định hướng các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2019. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Từ đó, giúp Ban Thường vụ Đoàn khối ban hành các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong khối và đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 đã đề ra theo chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện”.

Tin, ảnh: Lê Viên

 

Video

 

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 19 khách và không thành viên đang online