9:23 Thứ tư, Ngày 4 Tháng 3 Năm 2021
Gửi cho bạn bè

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

Tiêu đề văn bản DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
Mô tả TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ 8H00 NGÀY 03/11/2020
Ngày tạo Thứ hai, 26 Tháng 10 2020
Dung lượng file 549Kb
License 22/10/2020
Phiên bản
MD5 04542b993cfee71c732104fac5add7e8
Tác giả hung
File Tải xuống

Video

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 18 khách và không thành viên đang online